Ung kille och tjej sitter i soffa och drömmer om att köpa hus65 procent av de som köper bostad i Stockholmsregionen har fått hjälp av sina föräldrar med att köpa bostad. Foto: Billion Photos/Shutterstock.com

Bolån

En undersökning från Unionen visar att två av tre unga behöver hjälp när de ska köpa bostad. För att möta företagens krav på kompetens vill Unionens chefsekonom att det byggs fler billiga hyresrätter, skriver Dagens Nyheter.

Fackförbundet Unionen har gjort en undersökning som visar att två tredjedelar av alla unga som ska köpa bostad i Stockholmsområdet behöver ekonomisk hjälp. Ser man till hela riket har hälften uppgett att de behöver ekonomisk hjälp av en närstående när de ska köpa bostad.

Akut bostadsbrist gör att många undviker att söka jobb i storstadsregionerna

Det råder akut bostadsbrist inte bara i Stockholm, utan situationen är densamma i nästan alla europeiska storstäder. Rapporten som Unionen har presenterat visar hur bostadskrisen i Stockholm rent statistiskt drabbar tjänstemannasektorn. 

Av 1 017 tillfrågade tjänstemän i den privata sektorn uppger 22 procent att de undviker att flytta dit jobben finns på grund av svårigheten att hitta bostad i storstadsregionerna. För att få en hyresrätt i Stockholm krävs det oftast att du har stått i kö i många år, skicklighet och en hel del tur.

Arbetsgivarna går miste om unga med rätt kompetens

Unionens chefsekonom Katarina Lundahl är oroad över siffrorna. Enligt Katarina Lundahl är det uppenbart att många drar sig för att söka jobb i storstadsregionen på grund av bostadssituationen. Arbetsgivarna går miste om rätt kompetens och många människor blir utestängda från att söka de jobb de vill ha. Det gör att utbildade unga människor går miste om möjligheten att komma in på arbetsmarknaden.

Hårdare kreditkrav gör att unga behöver ekonomisk hjälp av anhöriga

Undersökningen visar att de som har köpt en bostad i Stockholm oftast har fått ekonomisk hjälp. I åldersgruppen 26 till 36 år har 65 procent fått hjälp av sina föräldrar att finansiera sitt boende.

Enligt Katarina Lundahl beror det på att det har blivit svårare att köpa bostad under de senaste åren. Priserna är högre och kraven har blivit hårdare. De som inte har föräldrar som kan hjälpa till har det svårare, och de som har föräldrar som bor i hyresrätt har det ännu tuffare.

Föräldrar som inte har möjlighet att belåna sin egen bostad gör det svårare för deras barn att hitta bostad. Stöd hemifrån är en förutsättning för att komma in på bostadsmarknaden. I undersökningen framgår det även att det de som undviker att söka jobb på grund av bostad oftast är låginkomsttagare.